CTRL+F du kan skriva sökvillkor för fortsatt sökning. Observera riktning upp/ner. Trunkeringstecken behövs inte. Från tidningens namn kommer du till uppgifter om tidningen
Namn f:föregångare e:efterträdare
ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • F. f: e:
 • 2002-2003. tidningsmagasinet obunden
 • Fakta f: e:
 • 2009-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Fanbäraren f: e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden 2017:2-3
 • Farma f: e:
 • 1986:yksi nro. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Farma sanomat f: e: Satoa
 • 1983:1,2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1995:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1996:2,3,4,5,6. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden Puuttuu 1996:1.
  1997. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1998. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1999-2009. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Farmi f: e:
 • 1984-1992. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1991:5,6. 1992:2,3.
  1993:1-5,10. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1994. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Farmi-uutiset f: e:
 • 1994-1999. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1999:8-10.
  2000-2001. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • FAT f: e:
 • 2013-2015. tidningsmagasinet obunden
 • Feenix f: e:
 • 1998:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Femina f: e:
 • 2017-2018. nyhetstorget obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Fendt traktorisanomat f: e:
 • 1984-1985. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1984:2 1985:4.
  1986:joulu. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1987:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Fenix tidskrift för humanism f: e:
 • 1984. tidningsmagasinet obunden
 • Fenno-Scandia f: e:
 • 2003-2008. tidningsmagasinet obunden
 • Fidea f: e:
 • 2007-2016. tidningsmagasinet obunden
 • Fides f: e:
 • 2017-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Fikkari f: e:
 • 1995:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
  1996:2. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Fikt f: Finlands kommuntidning e: Kommuntorget
 • 2009-2015. tidningsmagasinet obunden
 • Filatelisti f: Philatelia Fennica e:
 • 2008-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Fillari f: e:
 • 2009-2018. tidningsmagasinet obunden 2011:1,2.
 • Filmaaja f: Kaitafilmi e:
 • 1981-1994. tidningsmagasinet inbunden
  1995-2001. tidningsmagasinet obunden 2000:3.
  2002:1-2. tidningsmagasinet obunden
  2004:1. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Filmihullu f: e:
 • 1974-2017. tidningsmagasinet inbunden
 • Filmjournalen f: e:
 • 1990:3-4. tidningsmagasinet obunden
  1991-2016. tidningsmagasinet obunden 2014:4.
 • Filosofisk tidskrift f: e:
 • 1984-1993. tidningsmagasinet inbunden
  1994-2015. tidningsmagasinet obunden Tilaus peruttu 2016 alkaen.
 • Fine woodworking f: e:
 • 2017-2018. tidningsmagasinet obunden 2017:3.
 • Finland f: e:
 • 1885-1887. inte tillgänglig/Axelsvägen inbunden
  27.10.1892-31.12.1892. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Finland Filmland f: e:
 • 1978. tidningsmagasinet obunden
 • Finlands allmänna tidning f: e: Suomen virallinen lehti; Virallinen lehti
 • 1863-1874. inte tillgänglig/Axelsvägen inbunden
  1909-1931. inte tillgänglig/Axelsvägen inbunden
 • Finlands författningssamling f: e:
 • 1538-1999. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  2000-2008. samhälle inbunden
 • Finlands författningssamlings budgetsserien f: e:
 • 1993-2002. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
 • Finlands författningssamlings fördragsserie f: e:
 • 1979-1999. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  2000-2007. samhälle inbunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Finlands författningssamlings sakregister f: e:
 • 1808-1970. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
 • Finlands jakt -o. fisketidskrift f: e:
 • 1939-1961. tidningsmagasinet obunden
 • Finlands kommuntidning f: Finsk kommunaltidskrift e: Fikt
 • 2007-2008. tidningsmagasinet obunden
 • Finlands natur f: e:
 • 1996-1998. tidningsmagasinet obunden
  2000-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Finlands sjöfart -Suomen merenkulku f: e: Suomen merenkulku-Finlands sjöfart
 • 1922-1938. inte tillgänglig/Axelsvägen obunden
  1929. tidningsmagasinet obunden
 • Finlands synskadade f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Finländsk journal f: e:
 • 1990-1992. tidningsmagasinet obunden
  1994. tidningsmagasinet obunden
 • Finn quilt f: e:
 • 2009-2018. tidningsmagasinet obunden 2010:5.
 • Finn-African (The Finn-African) f: e:
 • 1992:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Finncomindios f: e: Kajo
 • 1986-1991. tidningsmagasinet obunden
  1992:1. tidningsmagasinet obunden
  1993. tidningsmagasinet obunden
  1994:1. tidningsmagasinet obunden
  1995-1996. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Finnfacts f: e:
 • 2008-2009. tidningsmagasinet obunden Ei ilmesty enää 2010-.
 • Finnish Music Quarterly f: e:
 • 1988-2014 musikavdelning obunden 1988:1,3,4.
 • Finnish weekly news f: e:
 • 1996. tidningsmagasinet obunden
 • Finnvera f: Kera uutiset e:
 • 2003-2008. tidningsmagasinet obunden
 • Finnzine f: e:
 • 1996:4. tidningsmagasinet obunden
  1997-2008. tidningsmagasinet obunden Ei ilmestynyt 2009. / Utkom ej 2009.
 • Finpro inFront f: Finpro; Suomen ulkomaankauppa e:
 • 2010-2014. tidningsmagasinet obunden
 • Finsk tidskrift f: e:
 • 1887. tidningsmagasinet inbunden
  1890-1891. tidningsmagasinet inbunden
  1894-1895. tidningsmagasinet inbunden
  1910-1997. tidningsmagasinet inbunden
  1998-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Finska läkaresällskapets handlingar f: e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Finska trädgårdsodlaren f: e: Trädgårdsodlaren
 • 1909:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1910:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1912-1913. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1912:6,9,10.
  1914. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1914:5.
  1918:11,12. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1919. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1919:8.
 • Fiskarposten f: e:
 • 1985-2011. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Fiskejournalen f: e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Fit f: Fitness e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Fitness f: e: Fit
 • 2008. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Flash art f: e:
 • 2009-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Focus f: e:
 • 2017-2018. nyhetstorget obunden
 • Focus localis f: Kunnallistieteellinen aikakauskirja e:
 • 2017-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Folk & Country f: e:
 • 1981-1991. musikavdelning obunden
 • Folkjournalen f: e:
 • 1980-1986. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Fontes Artis Musicae f: e:
 • 2006-2014 musikavdelning obunden 2013:3.
 • Foorumi f: Kirjallisuusuutiset e:
 • 1996-1997. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Football magazine f: e: Maali!
 • 2006-2009. tidningsmagasinet obunden
 • Form f: e:
 • 1939-1994. tidningsmagasinet inbunden
  1995-2018. tidningsmagasinet obunden 2016:6.
 • Form-Function-Finland f: e: Pàp
 • 1981-2005. tidningsmagasinet obunden 1980:3-4. 2005:3-4.
 • Forskning och framsteg f: e:
 • 2009-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden 2013:1-4. 2017:7-10.
 • Forssan lehti f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Forum avis f: e:
 • 1994:5-10. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Forum f: e:
 • 1935-1938. inte tillgänglig/Axelsvägen obunden
  1939-1942. tidningsmagasinet obunden
 • Forum för ekonomi och teknik f: e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Fossa f: e:
 • 2013-2016. tidningsmagasinet obunden
 • Foto f: e:
 • 2008-2015. tidningsmagasinet obunden Varastoitu 2015:1-3.
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Fotografija f: Sovetskoje foto e:
 • 1992-1998. tidningsmagasinet obunden 1994:5. 1995:6.
 • Fotografisk tidskrift f: e:
 • 2009-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Fotomagazin f: e:
 • 2009-2018. tidningsmagasinet obunden 2016:12.
 • Fotovalo f: e:
 • 1955-1959. tidningsmagasinet inbunden
  1962. tidningsmagasinet inbunden
 • Frame f: e:
 • 2009-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Framework f: e:
 • 2004-2009. tidningsmagasinet obunden
 • Fredsposten f: e:
 • 1991-2016. tidningsmagasinet obunden
 • Friiti f: e: Trad
 • 2000-2005. musikavdelning obunden
 • Frisk bris f: e:
 • 2008-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Froots f: Folk Roots e:
 • 2014-2015 musikavdelning obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Funkschau f: e:
 • 2009-2010. tidningsmagasinet obunden
 • Futari f: e: Maali!
 • 2005-2009. tidningsmagasinet obunden 2007:2.
 • Futura (1.) f: e:
 • 1984:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1985:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1986:2,4. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1987:2,4. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1988-1994. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1992:1.
 • Futura (2.) f: e:
 • 1992-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Future music f: e:
 • 2014-2015. musikavdelning obunden 2015:7,8,11.
 • Futurist(The Futurist) f: e:
 • 2011-2015. tidningsmagasinet obunden 2010:6
 • Fysioterapia f: Lääkintävoimistelija e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Företagsnyckeln f: e:
 • 2009-2013. tidningsmagasinet obunden
 • Föriviesti f: e:
 • 1985-2004. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Galilei f: e:
 • 2005. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Games TM f: e:
 • 2011. tidningsmagasinet/barn obunden
 • Geenitekniikka tänään f: e:
 • 1998-2001. tidningsmagasinet obunden
 • Genesis f: e:
 • 1981-1982. tidningsmagasinet obunden
  1983:4. tidningsmagasinet obunden
  1984-1985. tidningsmagasinet obunden
 • Genos f: e:
 • 1930-1933. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  1938-2000. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden 1968.
  2001-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Geo (fin) f: e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Geofoorumi f: Tietohippu e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden 2015:2. 2016:2
 • Geologi f: e:
 • 1991-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Gerontologia f: e:
 • 2008-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Gloria f: e:
 • 2012-2016. nyhetstorget obunden
 • Glorian antiikki f: e: Antiikki & Design
 • 1993-2014. tidningsmagasinet obunden 1993:vain 1. 2010:7.
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Glorian koti f: e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Glorian ruoka & viini f: e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Glueeniton elämä f: Keliakia e:
 • 2018. tidningsmagasinet obunden
 • Go world f: e:
 • 2007. tidningsmagasinet obunden
 • Goal f: e:
 • 2008. tidningsmagasinet/barn obunden
 • God tid f: e:
 • 2017-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Golf digest f: Suomen golflehti e:
 • 2014-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Gorehound f: e: Hohto
 • 1996-2000. tidningsmagasinet obunden
 • Gq f: Gentlemen¿s quarterly e:
 • 2015-2016. nyhetstorget obunden
 • Grafia f: e:
 • 2017-2018. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Granskaren f: e:
 • 1939-1940. tidningsmagasinet obunden
 • Graphis f: e:
 • 1968-1972. tidningsmagasinet obunden
  1973-1993. tidningsmagasinet obunden 1979:197.
  1994-2004. tidningsmagasinet obunden 2002:6.
  2005:1,2. tidningsmagasinet obunden
 • GTI-magazine f: e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden 2016:8
 • Guardian Weekly (The Guardian Weekly f: e:
 • 3 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Guitar f: e:
 • 1997-1999 musikavdelning obunden 1998:10,11,12 1999:11,12
 • Guitar Fan f: e:
 • 2007-2009 musikavdelning obunden 2008:5,6. 2009:2,3,4.
 • Guitar One f: e:
 • 1999-2000 musikavdelning obunden 1999:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
 • Guitar Player f: e:
 • 1979-1982 musikavdelning obunden 1979:1,3,5. 1980:4,6,10,11,12. 1981:12. 1982:1,3.
  1985-1986 musikavdelning inbunden
  1987. musikavdelning obunden 1987:12.
  1988-1989 musikavdelning inbunden 1989:7,8,9,10,11,12.
  1990. musikavdelning obunden 1990:4.
  1991. musikavdelning inbunden
  1992-2003 musikavdelning obunden 1993:10. 1994:11. 1999:1. 2001:12. 2003:4,5,6,7,8,9,10,11,12.
 • Guitar world f: e:
 • 1993-2015. musikavdelning obunden 1994:1,2,7. 1998:5,12. 1999:1,2,3,4,5,6,7,8. 2004:12. 2005:7,8,9. 2006:9. 2009:12. 2010:9,10,11,12. 2011:3. 2012:1,2,3,4,5,6,7,8,11,12. 2013:7. 2014:7,8. 2015:8,9,10.
 • Gård & torp f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Haastamatta paras f: e: Nordius 2008-
 • 2006-2007. tidningsmagasinet obunden
 • Haaste f: e:
 • 2009-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Haikara f: e: Simpukka
 • 2005-2005. tidningsmagasinet obunden
 • Hakastarolainen f: e:
 • 1967-1981. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen inbunden
  1982-1997. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen inbunden
  1998-2010. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2015-2015. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Hakehila f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden 2018:4-2019:1 tuplanumero
 • Hako aluetiedote f: e:
 • 2001:4. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2001:1,2,3.
 • HAKO f: e:
 • 1997-1999. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden Huom!Vain yksi nro 1997-1999.
  2000. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1:2000, 3:2000
  2001. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2002. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2003. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Haliset f: e:
 • 1998-1999. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2001:4. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2001:1,2,3.
  2002. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2002:1,2.
  2004-2006. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Halisten ukot f: e:
 • 1993:1,2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1995:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1996:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1997:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1998-2000. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2004-2007 tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2009-2010 tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Hallaus: äänekäs pohjoinen f: e:
 • 2011-2016 tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Hallinnon tutkimus f: e:
 • 2008-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Halva världens litteratur f: e: Karavan
 • 1994-1998. tidningsmagasinet obunden
 • Hanaa! f: e:
 • 2016-2017. tidningsmagasinet ingen uppgift om format
 • Hang up f: e:
 • 2006:1-4. tidningsmagasinet/barn obunden
  2007-2011. tidningsmagasinet/barn obunden
 • Hangö-bladet f: e:
 • 12.5.1914-17.11.1914. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Hangötidningen f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Hantvärkkäri f: e:
 • 1970:5. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1971. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1972:1,2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1974. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1975:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1977-1978. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1979:1,2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1981:1,2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1986. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1987:3. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1988:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Hanuri f: e:
 • 2003-2015. musikavdelning obunden 2003:2.
 • Haparandabladet f: e:
 • 3 kk / mån nyhetstorget obunden
 • Heavy metal f: e:
 • 1996-1998. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Helsingfors journalen f: e:
 • 1930-1938. inte tillgänglig/Axelsvägen inbunden
 • Helsingin sanomat f: e:
 • 1.1.2000-31.1.2019. samhälle mikrofilm
  12kk/mån nyhetstorget obunden
  19.4.1904-31.12.1999. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti f: e: Kansalliskirjasto
 • 1985-2002. tidningsmagasinet obunden
 • Helsinki university bulletin f: Universitas Helsingiensis e:
 • 2008-2012. tidningsmagasinet obunden
 • Hem och skola f: Vi och vår skola e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Hembygden (1.) f: e:
 • 1910. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
 • Hemträdgården f: e:
 • 2013-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Hengellinen kuukauslehti f: e:
 • 2017-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Hengitys f: Hyvä hengitys e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Hengitysviesti f: e:
 • 2001-2011. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Herpetomania f: e:
 • 2008-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Herätkää! f: e:
 • 2017-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Herättäjä f: e:
 • 15.12.1909-19.12.1985. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Hevosurheilu f: e:
 • 2018 tidningsmagasinet obunden
 • Hifi & musik f: e:
 • 2011-2015 tidningsmagasinet obunden
 • Hifi-lehti f: e:
 • 1980-2005. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  2006. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Hifimaailma f: e:
 • 2007 - 2014. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  2015-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Hifi-posti f: e:
 • 1999-2000. tidningsmagasinet obunden
 • Hiidenkivi f: e:
 • 1994-2012. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden 2013 alkaen ei ilmesty enää.
 • Hiihto f: Hiihtäjä e:
 • 2017-2018. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Hiihtäjä f: e:
 • 2010-2011. tidningsmagasinet obunden
 • Hiljaisuuden ystävät f: e:
 • 2013-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Hipparkia f: e:
 • 1987:4. tidningsmagasinet obunden
  1988-1993. tidningsmagasinet obunden 1988:2. 1990:3,4. 1991:3,4.
 • Hippos f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden 2014:5.
 • Historia f: e:
 • 2005-2013. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden 2010:1, 2014 alkaen ilmestyy vain verkossa.
 • Historiallinen aikakauskirja f: e:
 • 1903-1918. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1920-1922. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1923. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  1924-1938. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1939-1949. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  1951-1965. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  1967-1970. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  1972-2000. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  2001-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Historisk tidskrift för Finland f: e:
 • 1933-1934. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1939-1997. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  1998-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Historisk tidskrift för Finland: systematiskt register f: e:
 • 1960-1990. tidningsmagasinet obunden
 • History today f: e:
 • 2013-2015. tidningsmagasinet obunden Tilaus peruttu 2016 alkaen.
 • Hitsausuutiset f: e:
 • 2012-2013. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Hockey news f: e:
 • 2009-2010. tidningsmagasinet obunden
 • Hohto Episodi f: e:
 • 2005:5-9. tidningsmagasinet obunden
 • Hohto f: Gorehound e:
 • 2001-2005. tidningsmagasinet obunden 2001:2. 2005:3-6.
 • Hoitotiede f: e:
 • 1990-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Hola! f: e:
 • 2017-2018. nyhetstorget obunden 2017:9-37
 • Homeopatia f: e:
 • 2007-2016. tidningsmagasinet obunden 2011:2. 2016:1.
 • Hootch f: e:
 • 1996:0. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1997:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1998:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Hope f: e:
 • 2014-2015. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden Ei ilmesty 2016 alkaen.
 • Horisont f: e:
 • 1955-2017. tidningsmagasinet obunden 1999:6.
 • House & garden f: e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden 2018:3,4,5.
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • HS Teema f: e:
 • 2013-2017. nyhetstorget obunden 2:2015
 • Hufvudstadsbladet f: e:
 • 27.10.1958-31.12.2018. tidningsmagasinet mikrofilm
  6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Huili f: e:
 • 2013-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden 2017:3
 • Huilisti f: e:
 • 1983-1991 musikavdelning obunden
  2010-2015 musikavdelning obunden Epätäysi./Ofullständig. 2013: 2,3,4.
 • Huilulehti f: e:
 • 1995:1,2. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
  1996:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Huimapyörä f: e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Humanisti f: e:
 • 1992:3. tidningsmagasinet obunden
  1993-2014. tidningsmagasinet obunden 1993:1,3. 2004:1. 2006:2. 2007:4. 2010:3. 2013:2. Ei ilmesty enää.
 • Huoltaja f: e:
 • 1929-1933. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
 • Hushållnings journal f: e:
 • 1788. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
 • Hwilodagen f: e:
 • 1910. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Hydrologinen kuukausitiedote (+yleiskatsaus) f: e:
 • 1967-2010. tidningsmagasinet obunden 1989:7,10. 1991:8.
 • Hymy f: e:
 • 2015-2016. nyhetstorget obunden 1:2016 3:2016 6:2016 7:2016
 • Hyvä Hengitys f: Silmu e:
 • 2005-2009 tidningsmagasinet obunden
 • Hyvä puhtaus f: e:
 • 2013-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Hyvä Sanoma f: e:
 • 2017-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Hyvä terveys f: Terveys 2000 e:
 • 2009-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Hyvää matkaa Varsinais-Suomessa f: e:
 • 1970:kevät. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Hyvää matkaa ykköstiellä f: e:
 • 1990:1,2. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Hälsa f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden 2014:8,9,10,11,12.
 • Hälsning från Martha dagarna i Åbo f: e:
 • 1918:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
  1920:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Hälsning till svensk allmoge i Finland f: e:
 • 1925. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
  1927-1938. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
  1941. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
  1948-1949. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Hälsning till Sydvästra Finlands allmoge f: e:
 • 1918:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
  1920:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Hämeen Sanomat f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Häuser f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Häät f: e:
 • 2013-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • IBS world newsletter f: International Business Statistics e:
 • 2003-2005. natur och hobbyer obunden
  2006-2007. tidningsmagasinet obunden
 • Icon f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden 2016:3.
 • iCreate f: e:
 • 2013-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden 2016:2,4. 2017:3.
 • Idea Turku-Åbo f: e:
 • 1988:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Idea f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Idäntutkimus f: e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Ifla journal f: e:
 • 1981-2000. tidningsmagasinet obunden
  2008-2015. tidningsmagasinet obunden 2008:1; 2010:1; 2014:4.
 • Ihana f: e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Ihmisoikeusraportti f: e:
 • 1993:1. tidningsmagasinet obunden
  1994:1. tidningsmagasinet obunden
  1995-2009. tidningsmagasinet obunden
 • Ihon aika f: Psori e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Iisalmen Sanomat f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Ikaros f: e:
 • 2008-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Ikiliikkuja f: Urheiluveteraani e:
 • 2016-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Ikkuna kadulle f: e:
 • 1998-2005. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Ikonimaalari f: e:
 • 1998-2001. tidningsmagasinet obunden 1998:3,4.
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Ilkka f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Illustrerad vetenskap f: e:
 • 2013-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden 2017:12.
 • Illustrirte Zeitung f: e:
 • 1921. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden 1921:I.
  1922. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden 1922:IV.
  1924. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden 1924:I,II,IV.
  1925. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden 1925:III,IV.
  1926. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden 1926:IV.
  1927. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden 1927:I,II,IV.
  1928. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden 1928:II,III.
  1939-1944. tidningsmagasinet inbunden 1944:epätäydellinen.
 • Ilmailu f: e:
 • 1972-2000. tidningsmagasinet inbunden
  2001-2017. tidningsmagasinet obunden 2017:1.
 • Ilmansuojelu f: e:
 • 2008-2017. tidningsmagasinet obunden 2013:2.
 • Ilmastokatsaus f: Kuukausikatsaus Suomen ilmastoon e:
 • 1995:12. tidningsmagasinet obunden
  1996-2015. tidningsmagasinet obunden
 • Ilmatorjunta f: Ilmatorjuntaupseeri e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden 2014:2.
 • Ilmestys f: e:
 • 2008-2013. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Ilpoislainen f: Ilpoisten aviisi e: Turku74 -tiedote
 • 2004. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Ilpoisten aviisi f: e: Ilpoislainen
 • 2002. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Iltalehti f: e:
 • 6kk/mån. nyhetstorget obunden
 • Iltasanomat f: e:
 • 6kk/mån. nyhetstorget obunden
 • Image f: e:
 • 1986-2014. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden 1986:2. 1995:4.
  2014-2018. nyhetstorget obunden
  2015-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Imagine FX f: e:
 • 2013. tidningsmagasinet/barn obunden
 • Impakti f: e:
 • 1999-2008. tidningsmagasinet obunden 1998:1.
 • Impose f: e:
 • 2000:1. tidningsmagasinet obunden
 • Improbatur f: e:
 • 2016-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Inferno Magazine f: e:
 • 2004-2015. musikavdelning obunden
 • Infeuro f: e:
 • 1997:loka,joulu. tidningsmagasinet obunden
  1998-1999. tidningsmagasinet obunden
  2000:16,17. tidningsmagasinet obunden
  2001-2002. tidningsmagasinet obunden
 • Info f: e:
 • 2009-2011. tidningsmagasinet obunden 2009:4,6. 2010:2-6.
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Info-bladet f: e: Bibban
 • 1988-2002. tidningsmagasinet obunden
 • Infokrykä f: e: Krykä!
 • 2006-2012. tidningsmagasinet obunden 2007:2
 • Infolinja f: e:
 • 1995. tidningsmagasinet obunden
 • Informaatiotutkimus f: e:
 • 1996-2016. tidningsmagasinet obunden 1996:3,
 • Informilo f: e:
 • 1962-1999. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen inbunden
  2000-2018. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2006:2(231).
 • Inkeri f: e: Vapaa Karjala ja Inkeri
 • 1924-1927. tidningsmagasinet obunden
 • Inkeriläisten viesti f: e:
 • 1992-2018. tidningsmagasinet obunden 2001:7-8. 2006:6
 • Insinööri f: Uusi insinööri e:
 • 2016-2017 tidningsmagasinet obunden
 • Inspis f: e:
 • 2008-2012. tidningsmagasinet obunden 2010:2(ilm. vain verk.)
 • International Business Statistics f: e: IBS world newsletter
 • 1994-2002. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden 1995:2.
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • International Culture Magazine f: e:
 • 1992-1994. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1996-1997. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • International Herald Tribune f: e:
 • 3 kk/mån nyhetstorget obunden
 • International Piano f: e:
 • 2014-2015 musikavdelning obunden
 • Internet f: e:
 • 1995-1997. tidningsmagasinet obunden
 • Internet maailma f: e:
 • 1997-2000. tidningsmagasinet obunden 1997:1,3,4.
 • Interpedia f: e:
 • 2007-2011. tidningsmagasinet obunden
 • Intervalli f: e:
 • 1988-1997 musikavdelning obunden 1997:3,4.
  2000-2011 musikavdelning obunden 2010:1,2,3,4.
 • Invalidityö f: e: IT-invalidityö
 • 2005-2009. tidningsmagasinet obunden
 • Invandrare och minoriteter f: e:
 • 2003-2012. tidningsmagasinet obunden Ei ilmesty enää 2013-.
 • IPRinfo f: e:
 • 2010-2014. tidningsmagasinet obunden 2014:5
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Irti f: Läheinen e:
 • 1996-1997. tidningsmagasinet obunden 1996:1,2.
  1998:1. tidningsmagasinet obunden
  1999-2001. tidningsmagasinet obunden 2000:2,3. 2001:3,4.
 • Iskelmä f: e:
 • 1965, 1967 musikavdelning inbunden 1966
 • Isku f: e:
 • 1994:2. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Iso Art:Auran rantain taide f: e:
 • 1996. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • IT-Invalidityö f: Invalidityö e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Itsenäinen Suomi f: e:
 • 1927-1938. inte tillgänglig/källarsamlingen obunden
  1939-1945. tidningsmagasinet obunden
 • Ituja f: e:
 • 1993:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1995-1998. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen inbunden
  1999:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2000-2011. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2001:1.
 • Itä-Häme f: e:
 • 6kk/mån nyhetstorget obunden
 • Itä-Savo f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Itä-Turku f: e:
 • 2002-2004. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Izvestija f: e:
 • 1.4.1917-17.2.1918. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen mikrofilm
 • JA Japan Architect (The Japan Architect) f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Jalkapallo - Fotboll f: e:
 • 1990-1991. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Jalopeura f: e:
 • 2001:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2005-2006 tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Janus f: e:
 • 2009-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Japan Pop f: e:
 • 2008-2010. tidningsmagasinet/barn obunden 2010:6
 • Jatkoaika f: e:
 • 1992:1. tidningsmagasinet obunden
 • Jazzrytmit f: e:
 • 2006-2008. musikavdelning obunden
 • Jazzwise f: e:
 • 2014. musikavdelning obunden
 • Jefferson f: e:
 • 2000-2015 musikavdelning obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Jeune Afrique f: e:
 • 2017-2018. nyhetstorget obunden 34:2017 14-23:2017
 • JiiPee f: JP, Joka Poika e:
 • 1997-2011. tidningsmagasinet/barn obunden
 • Johannekselainen f: e:
 • 1950-1953. tidningsmagasinet mikrofilm
  2009-2014. nyhetstorget obunden
 • Johnny Kniga kertoo f: Like uutiset e:
 • 2002-2004. tidningsmagasinet obunden 2002:3.
 • Joka Poika f: e: JP, JiiPee
 • 1960-1984. tidningsmagasinet/barn inbunden
 • Joki news f: e:
 • 1997:heinä. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Jokiposti f: e:
 • 1981:kevät. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1982:kevät. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Jorden runt f: e:
 • 1929-1956. tidningsmagasinet inbunden 1944:osa II.
  1969-1982. tidningsmagasinet inbunden
 • JOT-uutiset f: e:
 • 1996-1999. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Journalisti f: Sanomalehtimies e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Jousiampuja f: e:
 • 2003-2006. tidningsmagasinet obunden 2004:2. 2006:1.
 • JP f: Joka Poika e: JiiPee
 • 1985-1989. tidningsmagasinet/barn inbunden
  1990-1996. tidningsmagasinet/barn obunden 1992:7.
 • Judisk krönika f: e:
 • 2013-2015. tidningsmagasinet obunden
 • Judolehti f: Ippon e:
 • 2016-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Juhannus-pommi f: e:
 • 1909-1910. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen mikrofilm
  1912-1913. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen mikrofilm
 • Jukeboksi f: e: 100nen
 • 1993:3. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1994-1997. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Jules Verne magasinet f: e:
 • 1985. tidningsmagasinet obunden
  1987-1989. tidningsmagasinet obunden
  1991. tidningsmagasinet obunden
 • Julkaisija f: e:
 • 2008-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Julkiset hankinnat f: Virallinen lehti: Julkiset hankinnat e:
 • 2005-2009. tidningsmagasinet obunden Jatkaa ilmestymistä verkossa / fortsätter som nätpublikation 1.10.2009-
 • Jungle f: e:
 • 1993-1995 musikavdelning obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Juoksija f: e:
 • 1975-2000. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  2001-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Jury f: e:
 • 1981-1991. tidningsmagasinet obunden
  1993-2007. tidningsmagasinet obunden
 • Jylkkäri f: Jyväskylän ylioppilaslehti e:
 • 2016-2017. tidningsmagasinet obunden 2016:9
 • Jyty f: Kunnan ammattilaiset e:
 • 2017-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Jyty-uutisia Turun seudulta f: e:
 • 2005-2013. tidningsmagasinet obunden
 • Jäkkärä f: e:
 • 2009-2017. tidningsmagasinet obunden 2009:1,2.
 • Jämsän seutu f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Jänkä f: e:
 • 2006-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Jäsäri f: e: Maan ystävä
 • 2006. tidningsmagasinet obunden
 • Jääkiekkolehti f: e:
 • 2016-2017. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kaari f: e:
 • 2004-2008. tidningsmagasinet obunden
 • Kaarina-lehti f: e:
 • 12.9.1985-19.12.2018. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen mikrofilm
 • Kaheli f: e:
 • 1991-1992. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kainuun Sanomat f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Kaitafilmi f: e: Filmaaja
 • 1962-1980. tidningsmagasinet inbunden
 • Kaita-Ville f: e: Video ja filmi
 • 1982. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1984-1986. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kajastus f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kajo f: Finncomindios e:
 • 1997-2017. tidningsmagasinet obunden 2003:2.
 • Kakskerran tiimalasi f: e:
 • 1980:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Kaks'plus f: e:
 • 2014-2018. nyhetstorget obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kalahaavi f: e:
 • 2001-2014. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2014:1.
 • Kalaranta f: e:
 • 1986:6-8. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1987:1-4. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1988:1-5. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1989. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1989:4.
  1990. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1991:1-5. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1993:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kalastaja f: e:
 • 2016-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Kaleva f: e:
 • 6kk/mån nyhetstorget obunden
 • Kaliberi f: e:
 • 2010-2014. tidningsmagasinet obunden
 • Kallavesi f: e:
 • 1846. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1846. inte tillgänglig/källarsamlingen obunden
 • Kaltio f: e:
 • 1945-1997. tidningsmagasinet inbunden
  1998-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kamae f: e:
 • 2009-2013. tidningsmagasinet obunden 2012:2. 2013:3.
 • Kamera f: Kameralehti e:
 • 2008-2017. tidningsmagasinet inbunden
 • Kameralehti f: e: Kamera
 • 1961-2007. tidningsmagasinet inbunden 1994:4. 2001 koko vuosikerta
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kamppailija f: e:
 • 2012-2013. tidningsmagasinet obunden
 • Kamratposten f: e:
 • 2013-2014. tidningsmagasinet/barn obunden
 • Kanatalous f: e:
 • 1992:4. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1993-1994. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1995:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kanava f: Aika e:
 • 1973-2008. tidningsmagasinet inbunden
  2009-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kanerva f: e:
 • 1904. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1906. tidningsmagasinet obunden
 • Kannus f: e:
 • 1981-1989. tidningsmagasinet obunden
 • Kansainvälinen tähtilehti f: e:
 • 1929-1930. inte tillgänglig/Axelsvägen obunden
 • Kansakoulun lehti f: e:
 • 1883-1885. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1938. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
 • Kansalliskirjasto f: Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti e:
 • 2008-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kansan Uutiset f: Vapaa Sana + Työkansan sanomat e:
 • 12.12.1956-28.9.2018. tidningsmagasinet mikrofilm
  6kk/mån nyhetstorget obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kansan uutiset Turussa f: e:
 • 1984:loka. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Kansan Uutiset Uusi päivä f: e:
 • 1984-1985. inte tillgänglig/Åbo obunden
 • Kansan uutiset Varsinais-Suomi f: e:
 • 1983:tammi,maalis. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Kansan ääni f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Kansanmusiikki f: Pelimanni e:
 • 1987. musikavdelning obunden 1987: 2.
  1990. musikavdelning inbunden
  2013-2015 musikavdelning obunden
 • Kansanopisto Folkhögskolan f: e: Ota opiksi
 • 2007-2011. tidningsmagasinet obunden
 • Kansanpula f: e:
 • 26.11.1932-23.9.1936. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Kansantaloudellinen aikakauskirja f: e:
 • 1929-1938. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1939-1994. tidningsmagasinet inbunden
  1995-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kansanterveys f: e:
 • 2005-2008. tidningsmagasinet obunden
 • Kansanvalistus f: e: Kansanvalistus ja kirjastolehti
 • 1916-1920. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kansanvalistus ja kirjastolehti f: Kansanvalistus e: Kirjastolehti
 • 1921-1947. tidningsmagasinet inbunden
 • Kantele f: e:
 • 2000-2015 musikavdelning obunden
 • Kantti f: KSL-tieto e: Chant
 • 1983-1988. tidningsmagasinet obunden 1988:2,3,6.
 • Kapinatyöläinen f: e:
 • 1990-1999. tidningsmagasinet obunden 1997:2.
 • Karavan f: Halva världens litteratur e:
 • 2000-2017. tidningsmagasinet obunden 2008:1. 2009:3.
 • Karenssisanomat f: e:
 • 1995-1999. tidningsmagasinet obunden 1995:3. 1997:4.
  2007-2014. tidningsmagasinet obunden 2012:3
 • Karjala f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Karjalainen f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Karjala-Inkeri f: Vapaa Karjala ja Inkeri e:
 • 1938-1939. tidningsmagasinet obunden
 • Karjalan heimo f: e:
 • 2009-2018. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Karjalan kuvalehti f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Karjalan Sanomat f: e:
 • 3 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Kasvatus f: Kasvatus ja koulu + Kasvatusopillinen aikakauskirja e:
 • 1970-1988. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  1990-1997. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  1998-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kasvatus ja koulu I f: e:
 • 1914-1915 (näytenumero). inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
 • Kasvatusopillinen aikakauskirja f: e: Kasvatus
 • 1939-1948. tidningsmagasinet inbunden
  1949. tidningsmagasinet obunden Epätäydellinen.
  1950-1969. tidningsmagasinet inbunden
 • Kasvo f: e:
 • 1985:marras. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Kasvokkain f: Messuviesti e:
 • 2013-2014. tidningsmagasinet obunden 2013:4. 2014:3,4.
 • Katsaus/Työväen taloudellinen tutkimuslaitos f: e: Talous & yhteiskunta
 • 1975:4. tidningsmagasinet obunden
  1976-1992. tidningsmagasinet obunden
  1993:1,2. tidningsmagasinet obunden
 • Kauneimmat käsityöt f: e:
 • 1993:3,5,6. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
  1994:4,6. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
  1995:4,5. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
  1996:1,3. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
  2001-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kauneus ja terveys f: e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kaunis koti f: e:
 • 1949-1971. tidningsmagasinet inbunden
 • Kauppa ja teollisuus f: e:
 • 1986-2017. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1993:3, 2016:3
 • Kauppahuone-lehti f: e:
 • 1995-1997. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1998:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1999:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2001:2,3. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2001:1.
  2002:3. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2002:1,2.
  2003:1,2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2005. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2006.
  2007-2010. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2010:2-.
 • Kauppakamari f: Ajantasa e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2017:4
 • Kauppalehti f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Kauppapolitiikka f: Kauppapoliittisia tiedotuksia e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kauppasanomat f: e:
 • 8.12.1962-13.12.1963. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Kaupunkilehti Tempo f: e:
 • 2007. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kaupunkilehti Turku f: e:
 • 1993. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden 1993:8.
  1994:1-3. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • KD: kristillisdemokraattinen viikkolehti f: Kristityn vastuu e:
 • 6kk/mån nyhetstorget obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kehittyvä elintarvike f: e:
 • 2008-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Kehitys f: Kehitysyhteistyö e:
 • 1990-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden 2015: 3,4. 2016: 1,2,3.
 • Kehitysmaa kauppalehti f: e:
 • 1991-1996. tidningsmagasinet obunden 1991:1.
 • Kehitysuutiset f: e:
 • 1999:5,10,11,12. tidningsmagasinet obunden
  2000-2008. tidningsmagasinet obunden
 • Kehitysyhteistyö f: e: Kehitys
 • 1971-1989. tidningsmagasinet obunden 1984:6. 1985:4.
 • Keidas f: e:
 • 1982-1983. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen inbunden
  1984-1985. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1984:11,12.
  1986-1999. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen inbunden
  2000-2018. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2009:5,7.
 • Keilaaja f: e:
 • 2017-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Keksintöuutiset f: e:
 • 2004-2013. tidningsmagasinet obunden
 • Keliakia f: e: Gluteeniton elämä
 • 2009-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Kello & Kulta f: Kello- ja kultasepänala e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Keltaset f: e:
 • 1984:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1984:1.
  1985:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1985:1.
  1986:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1986:1.
  1987-1988. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1989:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kemia-Kemi f: Kemian teollisuus e:
 • 2008-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Keppana f: e: Varsi
 • 2001:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2001:1.
  2002. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2002:3.
  2005-2006. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kerberos f: e:
 • 2001:2-4. tidningsmagasinet obunden
  2002-2014. tidningsmagasinet obunden Viimeisin numero 1/2014. Lakannut ilmestymästä.
 • Kerrang! f: e:
 • 2015. musikavdelning obunden
 • Kerttuli-lehti f: e:
 • 2000. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Keräilyn maailma f: e:
 • 1996-2004. tidningsmagasinet obunden
 • Keräilyuutiset f: e:
 • 2008-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Keräysviesti f: e: Kierrossa
 • 2005-2008. tidningsmagasinet obunden
 • Keski-Pohjanmaa f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Keskisuomalainen f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Keski-Uusimaa f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Ketju f: e:
 • 2013-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Keuhkoviesti f: e:
 • 1981:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1985:5. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1986:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1988:4,5. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1989-1999. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen inbunden
  2000. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Keva f: Kuntien eläkevakuutus e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Kevätkylvö f: e:
 • 1934-1938. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
 • Keyboard f: e:
 • 2014-2015 musikavdelning obunden
 • KG f: Easy, Painonvartijat e:
 • 2012-2014. tidningsmagasinet obunden 2012:4,5,6. 2013:1,2,3
 • Kiasma f: e:
 • 1997-2012. tidningsmagasinet obunden 2000:9. 2002:4. 2003:1.
 • Kide f: e:
 • 2016-2017. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kiekkolehti f: e:
 • 2009-2010. tidningsmagasinet obunden 2009:29,30.
 • Kielikello f: e:
 • 1968-1971. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  1972:1-5. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  1973-1976. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  1977:6-10. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  1978-2003. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  2004-2005 samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  2006-2007. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  2008-2009. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  2010-2011. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  2014-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden Ei sidota enää.
 • Kielikukko f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kielipolku f: Dysfasia e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden 2016:1
 • Kieliposti f: e:
 • 1988-1993. tidningsmagasinet obunden
 • Kierrossa f: Keräysviesti e:
 • 2012-2016. tidningsmagasinet obunden
 • Kiila f: e:
 • 2017-2018 tidningsmagasinet obunden 2018 kokonaan.
 • Kiima f: e:
 • 1981-1983. tidningsmagasinet obunden
 • Kiina sanoin ja kuvin f: e:
 • 2017-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kiinteistö & energia f: Kiinteisto ja isännöinti e:
 • 2017. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kiinteistö ja isännöinti f: Kiinteistö ja isännöitsijä e: Kiinteistö & energia
 • 2013-2016. tidningsmagasinet obunden
 • Kilpailu-uutiset f: e:
 • 2008-2012. tidningsmagasinet obunden
 • Kimitobygden f: e:
 • 7.1.1931-5.8.1931. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Kimitonejden-Kemiönseutu f: e:
 • 1989-1993. inte tillgänglig/Axelsvägen/Åbo obunden 1992:epätäydellinen.
  1994:1-3. inte tillgänglig/Axelsvägen/Åbo obunden
 • Kinolehti f: e:
 • 1977-1986. tidningsmagasinet obunden
  1987:1. tidningsmagasinet obunden
 • Kipinä : paikallinen vaihtoehtoinen tiedotuslehti f: e:
 • 1999-2001. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kippari f: e:
 • 2009-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kiri f: e:
 • 1930-1931. inte tillgänglig/Axelsvägen obunden
 • Kirjailija f: e:
 • 1986-1990. tidningsmagasinet obunden 1987:2.
  1992. tidningsmagasinet obunden
  1994. tidningsmagasinet obunden
  2004-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Kirjakatsaus f: e:
 • 1998-2003. tidningsmagasinet obunden
  2004:1. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kirjakauppalehti f: Suomen kirjakauppalehti e:
 • 1972-1994. tidningsmagasinet inbunden
  1995-2004. tidningsmagasinet obunden
 • Kirjallinen kuukauslehti f: e:
 • 1866-1880. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
 • Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain f: e:
 • 2006-2017. tidningsmagasinet obunden 2008:2 2010:1
 • Kirjallisuusarvosteluja f: e:
 • 1974-2004. tidningsmagasinet obunden
 • Kirjallisuuslehti f: e:
 • 1932-1938. tidningsmagasinet obunden
 • Kirjallisuusterapia f: e:
 • 1994-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Kirjallisuusuutiset f: e:
 • 1984:1,2. tidningsmagasinet obunden
  1985:1,2. tidningsmagasinet obunden
  1986:1. tidningsmagasinet obunden
  1987:1. tidningsmagasinet obunden
  1988:1,2. tidningsmagasinet obunden
  1989:1,2. tidningsmagasinet obunden
  1991:1,2. tidningsmagasinet obunden
  1992:1. tidningsmagasinet obunden
  1993:1. tidningsmagasinet obunden
  1994:1,2. tidningsmagasinet obunden
  1995:1,2. tidningsmagasinet obunden
 • Kirjasanomat f: e:
 • 1971-1993. tidningsmagasinet obunden
 • Kirjastolehti f: e:
 • 1908-1911. tidningsmagasinet inbunden
  1913-1920. tidningsmagasinet inbunden
  1922-1935. tidningsmagasinet inbunden
  1937-1938. tidningsmagasinet inbunden
  1945-1946. tidningsmagasinet inbunden
  1948-1994. tidningsmagasinet inbunden
  1986-2015. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  2016-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kirjastonhoitaja f: e:
 • 1978-1991. tidningsmagasinet obunden 1981:4.
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kirjastopoliittinen yhdistys: tiedote f: e:
 • 1971:1,2. tidningsmagasinet obunden
  1972:1. tidningsmagasinet obunden
  1973:1-4. tidningsmagasinet obunden
  1974:5. tidningsmagasinet obunden
  1976:1,2-3,5. tidningsmagasinet obunden
  1977:1-5. tidningsmagasinet obunden
  1978-1982. tidningsmagasinet obunden
 • Kirjasto-sanomat f: e:
 • 1987:kesä. tidningsmagasinet obunden
 • Kirjastot ja laatu f: e:
 • 1997. tidningsmagasinet obunden
  1999. tidningsmagasinet obunden
 • Kirjastotiede ja informatiikka f: e:
 • 1981:1. tidningsmagasinet obunden
  1982-1995. tidningsmagasinet obunden
 • Kirjastouutiset f: e:
 • 1962-1991. tidningsmagasinet inbunden
 • Kirjatyö f: e:
 • 2008-2009. tidningsmagasinet obunden
 • Kirjava f: e:
 • 1992. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1994. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1996-1998. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kirjava kahvila f: e:
 • 1990-1992. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
  1991-1993. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kirjo f: e:
 • 2000-2015. tidningsmagasinet obunden
 • Kirkko ja kansa f: e:
 • 1924-1932. inte tillgänglig/Axelsvägen obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kirkko ja me f: e: Lilja
 • 1965-2015. tidningsmagasinet obunden
 • Kirkkomusiikki f: e:
 • 2009-2015 musikavdelning obunden 2014:1,2,3,4,5,6.
 • Kirkollinen sisälähetys f: e:
 • 1904-1920. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kissa f: e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Kissafani f: e:
 • 2013. tidningsmagasinet/barn obunden
 • Kiuru f: e:
 • 1/1930-39/1933. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Klaara f: Lyhty e:
 • 2000-2005. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
  2006-2018. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Klassinen musiikki f: e:
 • 1992-1996 musikavdelning obunden 1992:1,8,9,10,11,12. 1993:6,11,12. 1994:6,8. 1995:4. 1996:10,11,12.
 • Klik f: e:
 • 1991-2004. tidningsmagasinet obunden
 • Klo f: e:
 • 1985:1. tidningsmagasinet obunden
  1986. tidningsmagasinet obunden 1986:1.
  1987:5-6. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • KM Vet f: e:
 • 2006-2015. tidningsmagasinet obunden
 • KMV-lehti f: e:
 • 6 kk/mån. nyhetstorget obunden
 • Kodin kuvalehti f: e:
 • 2014-2018. nyhetstorget obunden
 • Kodin lehti f: e:
 • 14.12.1912-12.5.1928. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Kodin Pellervo f: Pellervo e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden 2016:12.
 • Kodin pukimet f: e: Sorjat pukimet, Muotisorja, Muoti + kauneus
 • 1957-1961. tidningsmagasinet inbunden
 • Kodinrakentaja f: Osaava kodinrakentaja e:
 • 2012. tidningsmagasinet obunden
 • Koe! f: e:
 • 2003. tidningsmagasinet obunden
 • Koiramme f: e:
 • 2013-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Koirat f: e:
 • 2010-2011. tidningsmagasinet/barn obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Koitto f: e:
 • 1953-1979. tidningsmagasinet/barn inbunden 1961,1975.
 • Koivu ja tähti f: e:
 • 1971:2. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Kokoomusnuori f: Porvari e: Sinetti
 • 2012-2013. tidningsmagasinet obunden
 • Kokoonpano f: e:
 • 1987:5-16. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1988:1-15. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1989:1-20. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1990:1-19. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kollega f: e:
 • 1966:1 tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1968-1970. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen inbunden
  1972-1992. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen inbunden
  1993:1-3. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1994:1,2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kolmas soitto f: e:
 • 1986:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
  1987:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Kommersant f: e:
 • 3kk/mån nyhetstorget obunden
 • Kommunisti f: e:
 • 1974:10. tidningsmagasinet obunden
  1981-1989. tidningsmagasinet obunden 1988:2. 1989:3.
  1990:2,3. tidningsmagasinet obunden
 • Kommuntorget f: Fikt e:
 • 2016-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Komposti f: e:
 • 1981-1982. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Konemedia f: e:
 • 1991-1997. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Konepajamies f: e: Metallitekniikka
 • 1987-1993. tidningsmagasinet inbunden
  1994:1-9. tidningsmagasinet obunden
 • Konepörssi f: e:
 • 2014-2015. tidningsmagasinet obunden
 • Koneviesti f: e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Konstvärlden f: e:
 • 2014-2016. tidningsmagasinet obunden 2015:6.
 • Kontur f: e:
 • 1992-2014. tidningsmagasinet obunden 1999:5. 2007:2,3. 2008:2.
 • Koor-Kamelinkello f: e:
 • 1995:1. tidningsmagasinet obunden
  1996-2011. tidningsmagasinet obunden 2003:1. 2004:1. 2007:1. Ei ilmestynyt 2012.
  2013-2015. tidningsmagasinet obunden Ei ilmesty 2016 alkaen.
 • Kopteri f: e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Korkeakoulutieto f: Yliopistotieto, Korkeakoulutieto e:
 • 2005-2006. tidningsmagasinet obunden
 • Korppi f: e:
 • 1988:2. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Koskelainen f: e:
 • 1991-1995. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1998-2010. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2012-2015. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Koskenniemen rinne f: e:
 • 1971:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Kosmetologi SKY f: e:
 • 2011-2015. tidningsmagasinet obunden 2013:4.
 • Kosminen Lintu f: e:
 • 2005-2007. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2014 tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2016 tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kosmopolis f: Rauhaan tutkien, Rauhantutkimus e:
 • 1993-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Kosmos f: e:
 • 1991:1. tidningsmagasinet obunden
  1992:2,kevät 92. tidningsmagasinet obunden
  1993. tidningsmagasinet obunden
 • Kosmoskynä f: e:
 • 1997-2017. tidningsmagasinet obunden 2000:2.
 • Koti f: e:
 • 1912-1919. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  2013-2017. nyhetstorget obunden
 • Koti ja keittiö f: e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Koti ja rakentaminen f: e:
 • 1979:12. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1981. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1981:1,2,5,6,7.
  1982:7. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1983:10. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1986:4. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1987. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1987:1,2.
  1988:5 + erikoisnro. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1989. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1990:9,12. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1991. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1991:3,4,6.
  1993:3. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1993:1,2,4.
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Koti ja yhteiskunta f: e:
 • 1911. inte tillgänglig/källarsamlingen obunden
 • Kotihoidon ammattilaiset f: Kodinhoitajalehti e:
 • 2007-2011. tidningsmagasinet obunden
 • Kotiliesi f: e:
 • 1925-2014. tidningsmagasinet inbunden 1925 kateissa maalisk. 2011
  1960:1-24. inte tillgänglig/källarsamlingen obunden
  1961:1,3-7,9-24. inte tillgänglig/källarsamlingen obunden
  1962:1-4. inte tillgänglig/källarsamlingen obunden
  2013-2017. nyhetstorget obunden
 • Kotiliesi käsityö f: Moda e:
 • 2015-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kotilääkäri f: Terveydenhoitolehti e:
 • 1976-2014. samlingsavdelningarna/öppet magasin inbunden
  2015-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden 2016:12. 2017:12.
 • Kotimaa f: e:
 • 2018-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kotimainen lähetys f: e:
 • 1885-1889. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kotimainen tuotanto f: e:
 • 1932-1938. inte tillgänglig/Axelsvägen obunden
 • Kotimainen työ f: e:
 • 1917-1930. inte tillgänglig/Axelsvägen obunden
 • Kotimikro f: Kompuutteri kaikille e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • KotiPC f: e:
 • 1998-1999. tidningsmagasinet obunden
  2000:9. tidningsmagasinet obunden
  2001-2003. tidningsmagasinet obunden
 • Kotipuhelin f: e:
 • 1979. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1981-1983. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1984:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1985-1988. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1989:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1990-1992. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1993:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1995:4. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1996-1997. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1996:2. 1997:3.
 • Kotipuutarha f: e:
 • 1931-1932. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  2009-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kotiseutu f: e:
 • 1910. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1912. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1916-1923. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1929-1934. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1936-1937. tidningsmagasinet obunden
  1938. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1939-1999. tidningsmagasinet obunden
 • Kotitaide f: e:
 • 1902. tidningsmagasinet obunden
  1905-1906. tidningsmagasinet obunden
  1908-1918. inte tillgänglig/källarsamlingen obunden
 • Kotitalous f: e:
 • 1970-1994. tidningsmagasinet inbunden
  1995-2017. tidningsmagasinet obunden 2009:5.
 • Kotiteollisuus f: e: Taito
 • 1950-1990. tidningsmagasinet inbunden
 • Kotivinkki f: e:
 • 2013-2017. nyhetstorget obunden 17:2016
 • Koululainen f: e:
 • 1965-1989. tidningsmagasinet/barn inbunden
  1990-2014. tidningsmagasinet/barn obunden 1994:9. 1995:4,5,11. 1997:1,2,8,11. 1999:6-7. 2008:4 2009:7 2011:12 2014:10.
 • Koulutus & tulevaisuus f: e:
 • 1994-1997. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kouvolan Sanomat f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • KRIS-Kriittinen seksuaalipolitiikka f: e:
 • 1982:1. tidningsmagasinet obunden
  1984:1. tidningsmagasinet obunden
  1986:1. tidningsmagasinet obunden
 • Kristals f: e:
 • 2003-2008. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kristillisiä sanomia f: e:
 • 1850. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1850-1854. inte tillgänglig/Axelsvägen obunden
  1855-1869. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1863-1868. inte tillgänglig/Axelsvägen obunden
  1871. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1886-1890. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1899-1907. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kristosofi f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kritiikin uutiset f: e:
 • 1985:2-4. tidningsmagasinet obunden
  1986-2016. tidningsmagasinet obunden 1990:2,3. 1993:4. 1995:4. Lehti lakannut ilmestymästä.
 • Kritiikki f: e:
 • 2009-2016. tidningsmagasinet obunden 2009:2
 • Kritikos f: Arvosteleva kirjaluettelo e:
 • 1989:1. tidningsmagasinet obunden
  1990. tidningsmagasinet obunden
 • Krokodil f: e:
 • 1992-1993. tidningsmagasinet obunden
 • Krykä! f: Infokrykä e:
 • 2013-2017. tidningsmagasinet obunden 2015:2- 2016:1
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kuljetus ja logistiikka f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kulmakunta f: e:
 • 1.11.1981-27.12.2014. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Kulttis f: e:
 • 1993:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
 • Kulttuuri Turku f: e:
 • 1985-1986. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kulttuurihaitari f: e:
 • 1998-2017. tidningsmagasinet obunden 2003:2.
 • Kulttuurilinja f: e:
 • 1993-2005. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kulttuurintutkimus f: e:
 • 1984:2. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
  1985-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden 2000: 1, 2., 2004: 3, 2013: 2(julk. netissä)
 • Kulttuurisafari f: e:
 • 1991:1,2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kulttuurivihkot f: e:
 • 1974-2000. tidningsmagasinet inbunden
  2001-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kulturens värld f: e:
 • 2013-2015. tidningsmagasinet obunden 2010:2.
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kuluttaja f: e:
 • 2009-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kuluttajan nappo f: Kuluttajauutiset, Nappo e:
 • 2010-2014. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kummeli f: e:
 • 1991-1993. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kunnallinen viikkolehti f: e: Auranmaan viikkolehti
 • 17.8.1926-30.12.1997. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Kunnallisia sanomia f: e:
 • 15.9.1925-30.11.1929. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Kunnallisia tietoja (Vakka-Suomen kunnista) f: e:
 • 9.2.1922-21.8.1952. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Kunnallislehti (Paimio-Sauvo-Piikkiö) f: Turunmaan kunnallislehti e:
 • 19.11.1925-24.12.1925. tidningsmagasinet mikrofilm
  8.1.1926-28.9.2018. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Kunnallis-Sanomat f: e:
 • 20.7.1972-20.12.1973. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Kunnallistieteellinen aikakauskirja f: e: Focus localis
 • 2006-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry: eteläinen alue: aluetiedot f: Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry:Lounais-Suomen piiri:tiedote e:
 • 1990:1-4. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1991:1-5. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1992:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry: L-Suomen piiri:piiritiedote f: e:
 • 1982:1-7. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1983. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1983:6,7.
  1985:8. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1988-1989. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1989:2,8.
  1992:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kuntalehti f: e:
 • 2010-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kuntasanomat f: e: Halikon Sanomat
 • 15.10.1980-19.12.2008. tidningsmagasinet mikrofilm
 • Kuntatekniikka f: Kunnallistekniikka-Kommunalteknik e:
 • 2008-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Kuntatyönantaja f: Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan tiedotuksia e:
 • 2016-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Kunto & terveys f: e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kunto plus f: e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden 2014:11.
 • Kuntoutus f: e:
 • 2014-2018. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kuolemajärveläinen f: e:
 • 1994-2015. tidningsmagasinet obunden
 • Kuriren f: e:
 • 2015-2016. nyhetstorget obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kurkijokelainen f: e:
 • 1.1.1949-15.12.2017. tidningsmagasinet mikrofilm
  2006-2014. nyhetstorget obunden
 • Kuspi f: e:
 • 1981. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1982-1985. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen inbunden
  1986-1991. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1992:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kuukausikatsaus Suomen ilmastoon f: e: Ilmastokatsaus
 • 1983-1995. tidningsmagasinet obunden
 • Kuuloviesti f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kuulumisia f: SOS-lapsikylän kuulumisia e:
 • 2014-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden
 • Kuurojen lehti f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kuva f: Valokuva e:
 • 1937-1938. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1939-1954. tidningsmagasinet inbunden
  1998-2000. tidningsmagasinet inbunden
 • Kuvatus f: e: Albumi
 • 1975:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1996. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Kuvittaja f: e:
 • 2005-2013. tidningsmagasinet/barn obunden
 • Kvast f: e:
 • 1999-2000:numero 1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2000:2 våren,3 hösten. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2001:4 våren,5 hösten. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2002:6,hösten tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2003: 7, hösten. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2004: 8 hösten tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2005:9, hösten tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Kvinnobulletinen f: e:
 • 1981-1996. tidningsmagasinet obunden
 • Kvinnovetenskaplig tidskrift f: e: Tidskrift för genusvetenskap
 • 1984-1994. tidningsmagasinet inbunden
  1995-2006. tidningsmagasinet obunden
 • Kyliste f: e:
 • 1984-1990. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1984:1-5. 1985:1.
 • Kylkirauta f: e:
 • 2014-2018. tidningsmagasinet obunden 2017:1
 • Kyläkirjaston kuvalehti 1884-1899 f: e:
 • A 1884-1891. inte tillgänglig/källarsamlingen obunden
  A 1898-1899. inte tillgänglig/källarsamlingen obunden
  A 1911:6. inte tillgänglig/källarsamlingen obunden
  B 1888-1891. inte tillgänglig/källarsamlingen obunden
  B 1898-1899. inte tillgänglig/källarsamlingen obunden
  1894-1895. inte tillgänglig/källarsamlingen obunden
 • Kylätoiminta f: e: Maaseutu plus
 • 1999-2000. tidningsmagasinet obunden
 • Kymen Sanomat f: e:
 • 6 kk/mån nyhetstorget obunden
 • Kynnys f: Tiedotuskynnys e:
 • 1992-2017. samlingsavdelningarna/öppet magasin obunden 2012:3
 • Kyrkpressen f: Församlingsbladet e:
 • 2017-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kyttyrä f: e:
 • 1989:1-3. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1990:2-4. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1991:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1992:1,2,rock-kyttyrä,3. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • KÄK f: e:
 • 1960-1962. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 1960:2. 1962:4.
  1971:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1973:1,2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1974:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
 • Källan f: Sls arkiv+Svenska litteratur sällskapet i Finland e:
 • 1994-2017. tidningsmagasinet obunden
 • Käpälämäki f: e:
 • 2003-2014. tidningsmagasinet obunden
 • Kärki f: e:
 • 1989-1991. tidningsmagasinet obunden
  1992:1,3. tidningsmagasinet obunden
 • Käsi kädessä f: e: Tunne & mieli
 • 2013-2014. tidningsmagasinet obunden
 • Käsiteollisuus f: e:
 • 1911-1920. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
  1922-1931. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
 • Käsityö ja teollisuus f: e:
 • 1916-1919. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
 • Käännekohta f: e:
 • 1987. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden
  2006-2007. tidningsmagasinet obunden
 • Kääntäjä f: e:
 • 2017-2018. tidningsmagasinet obunden
 • Kääntöpiiri f: e: Magia
 • 1991:1. tidningsmagasinet obunden
  1992-1994. tidningsmagasinet obunden
  Namn f:föregångare e:efterträdare
  ÅrenPlaceringFormatSaknas
 • Köyhäinhoitolehti f: e:
 • 1915-1918. inte tillgänglig/källarsamlingen inbunden
 • Köysi f: e:
 • 1998:2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  1999:1,2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2000:1,2. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2001:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2002:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2003. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden
  2004:1. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden