Namn: 40-luku
Föregångare:
Efterträdare:
Förändring:
Klass:05.1 Ämnesområde:Litteratur
Språk:fin Genre:tidskrift
Ämnesord:
Förvaring:alla UtlånasJ(k)/N(e):k
Not: Åbo-saml: Doneras:
Tilläggsuppgifter:
Not:
ÅrenPlaceringFormatSaknas
1945-1947. tidningsmagasinet obunden