Namn: 1/2-lehti : yhden suhde toiseen
Föregångare:
Efterträdare:
Förändring:
Klass:70.051 Ämnesområde:Konst
Språk:fin Genre:tidskrift
Ämnesord:
Förvaring:alla UtlånasJ(k)/N(e):k
Not: Åbo-saml: Doneras:
Tilläggsuppgifter:
Not:
ÅrenPlaceringFormatSaknas
2010-2015. tidningsmagasinet obunden 2014:2. 2015:2.