Namn: .kom
Föregångare:
Efterträdare:
Förändring:
Klass:32.1828051 Ämnesområde:Samhälle
Språk:fin Genre:tidskrift
Ämnesord:
Förvaring:alla UtlånasJ(k)/N(e):k
Not: Åbo-saml: Doneras:
Tilläggsuppgifter:
Jatkaa ilmestymistä verkossa / Fortsätter som nätpublikation
Not:
ÅrenPlaceringFormatSaknas
2006. tidningsmagasinet obunden