Namn: 3 kolmonen
Föregångare:
Efterträdare:
Förändring:
Klass: Ämnesområde:Åbo
Språk:fin Genre:tidskrift
Ämnesord:
Förvaring:alla UtlånasJ(k)/N(e):e
Not: Åbo-saml:k Doneras:
Tilläggsuppgifter:
Not:
ÅrenPlaceringFormatSaknas
1991:1. landskapsavdelningen/Åbo-samlingen obunden