Namn: Strada (La Strada)
Föregångare:
Efterträdare:
Förändring:
Klass: Ämnesområde:Konst
Språk:fin Genre:tidskrift
Ämnesord:
Förvaring:alla UtlånasJ(k)/N(e):k
Not: Åbo-saml: Doneras:
Tilläggsuppgifter:
Ei ilmesty enää. / Utkommer ej längre.
Not:
ÅrenPlaceringFormatSaknas
1986-1994. tidningsmagasinet obunden