Namn: 4kantti
Föregångare:
Efterträdare:
Förändring:
Klass:77.38051 Ämnesområde:Konst
Språk:fin Genre:tidskrift
Ämnesord:
Förvaring:alla UtlånasJ(k)/N(e):e
Not: Åbo-saml:k Doneras:
Tilläggsuppgifter:
Not:
ÅrenPlaceringFormatSaknas
1997-2007. tidningsmagasinet/Åbo-samlingen obunden 2000:1. 2001:3,4. 2004:3.