Nimi: Kirjakauppalehti
Edeltäjä: Suomen kirjakauppalehti
Seuraaja:
Muutos:
Luokka:00.6051
Aihealue:Yhteiskunta
Kieli:fin
Laji:aikakauslehti
Asiasanat:
Säilytys:kaikki
LainataanK/E:k
Muistio:
Turku-kok:
Poistettava
Lahjoitetaan :
Lisätiedot:
Libristi-lehti yhtyi Kirjakauppalehteen vuonna 1979. Ei ilmesty enää 2005. / Tidskriften Librist slogs samman med Kirjakauppalehti år 2005. Utkommer ej längre fr.o.m. 2005.
Muistio