Nimi: Kansan Uutiset
Edeltäjä: Vapaa Sana + Työkansan sanomat
Seuraaja:
Muutos:
Luokka:05.4
Aihealue:Uutistori
Kieli:fin
Laji:sanomalehti
Asiasanat:
Säilytys:kaikki
LainataanK/E:
Muistio:
Turku-kok:
Poistettava
Lahjoitetaan :
Lisätiedot:
Uutistori säilyttää ainakin yhden vuosikerran ja kuluvan vuoden kunnes mikrofilmit ovat tulleet. Mikrofilmit sisältävät myös Kansan Uutisten viikkolehden. Turussa ilmestynyt: Kansan Uutiset Uusi Päivä, Turun Uusi Päivä ja Varsinais-Suomen Uusi Päivä. / Nyhetstorget förvarar åtminstone en årgång + innevarande år tills mikrofilmerna är färdiga. Mikrofilmerna innehåller även Kansan Uutiset veckobilagan. Utkommer i Åbo: Kansan Uutiset uusi päivä, Turun uusi päivä ja Varsinais-Suomen uusi päivä.
Muistio