Nimi: Helsingin sanomat
Edeltäjä:
Seuraaja:
Muutos:
Luokka:05.4
Aihealue:Uutistori
Kieli:fin
Laji:sanomalehti
Asiasanat:
Säilytys:kaikki
LainataanK/E:e
Muistio:
Turku-kok:
Poistettava
Lahjoitetaan :
Lisätiedot:
Säilytysaika Uutistorilla 1 kuukausi ja kuluva kuukausi. Viikkoliite ja kuukausiliite sisältyvät myös mikrofilmeihin. / Förvaringstid 1 månad + innevarande månad på Nyhetstorget. Veckobilaga och månadsbilaga ingår även i mikrofilmerna.
Muistio