Nimi: Focus localis
Edeltäjä: Kunnallistieteellinen aikakauskirja
Seuraaja:
Muutos:
Luokka:35.051
Aihealue:Yhteiskunta
Kieli:fin
Laji:aikakauslehti
Asiasanat: kunnallistiede
Säilytys:20 vsk
LainataanK/E:K
Muistio:
Turku-kok:
Poistettava
Lahjoitetaan :
Lisätiedot:
Muistio