Nimi: Nordic Journal of Business
Edeltäjä:
Seuraaja:
Muutos:
Luokka:69.051
Aihealue:Yhteiskunta
Kieli:eng
Laji:aikakauslehti
Asiasanat:
Säilytys:20 vsk
LainataanK/E:K
Muistio:
Turku-kok:
Poistettava
Lahjoitetaan :
Lisätiedot:
Ilmestyy verkkojulkaisuna vuodesta 2017 alkaen.
Muistio