Nimi: Tieto & trendit
Edeltäjä:
Seuraaja:
Muutos:
Luokka:31.3051
Aihealue:Yhteiskunta
Kieli:fin
Laji:aikakauslehti
Asiasanat:
Säilytys:kaikki
LainataanK/E:k
Muistio:
Turku-kok:
Poistettava
Lahjoitetaan :
Lisätiedot:
Yhdistynyt lehdistä Tietoaika ja Economic trends. / Bildad genom sammanslagning av tidskrifterna Tietoaika ja Economic trends.
Muistio