Nimi: World Heritage Review
Edeltäjä:
Seuraaja:
Muutos:
Luokka:40.051
Aihealue:Kansat ja kulttuurit
Kieli:eng
Laji:aikakauslehti
Asiasanat:
Säilytys:kaikki
LainataanK/E:k
Muistio:
Turku-kok:
Poistettava
Lahjoitetaan :
Lisätiedot:
Ei saatu enää 2009. Utkommer ej längre 2009.
Muistio