Nimi: Uusi kriminaalihuolto
Edeltäjä:
Seuraaja:
Muutos:
Luokka:33.58051
Aihealue:Yhteiskunta
Kieli:fin
Laji:aikakauslehti
Asiasanat:
Säilytys:kaikki
LainataanK/E:k
Muistio:
Turku-kok:
Poistettava
Lahjoitetaan :
Lisätiedot:
01.53 Ihamäki: Uusi kriminaalihuolto 1984-2000: bibliografia. -2001 käsikirjastossa. Ei ilmesty enää. / 01.53 Ihamäki: Uusi kriminaalihuolto 1984-2000: bibliografia. -2001 i referensbiblioteket. Utkommer ej längre.
Muistio