Nimi: Uudet viestimet
Edeltäjä:
Seuraaja:
Muutos:
Luokka:07.051
Aihealue:Yhteiskunta
Kieli:fin
Laji:aikakauslehti
Asiasanat:
Säilytys:kaikki
LainataanK/E:k
Muistio:
Turku-kok:
Poistettava
Lahjoitetaan :
Lisätiedot:
Sulautui Visio-lehteen 1993. / Fusionerades med tidskriften Visio år 1993.
Muistio