Nimi: Työväentutkimus
Edeltäjä:
Seuraaja:
Muutos:
Luokka:32.182051
Aihealue:Yhteiskunta
Kieli:fin
Laji:aikakauslehti
Asiasanat:
Säilytys:kaikki
LainataanK/E:k
Muistio:
Turku-kok:
Poistettava
Lahjoitetaan :
Lisätiedot:
Ilmestyy kerran vuodessa. / Utkommer en gång / år.
Muistio