Nimi: Suomen kunnat
Edeltäjä: Maalaiskunta
Seuraaja:
Muutos:
Luokka:35.051
Aihealue:Yhteiskunta
Kieli:fin
Laji:aikakauslehti
Asiasanat:
Säilytys:kaikki
LainataanK/E:k
Muistio:
Turku-kok:
Poistettava
Lahjoitetaan :
Lisätiedot:
Ei ilmesty enää 1993-. Yhdistynyt Suomen Kunnallislehden kanssa Kuntalehdeksi. / Utkommer ej fr.o.m. 1993-. Slogs samman med tidskriften Suomen Kunnallislehti, nytt namn Kuntalehti.
Muistio