Nimi: Montessori
Edeltäjä:
Seuraaja:
Muutos:
Luokka:38.58051
Aihealue:Yhteiskunta
Kieli:fin
Laji:aikakauslehti
Asiasanat:
Säilytys:kaikki
LainataanK/E:k
Muistio:
Turku-kok:
Poistettava
Lahjoitetaan :
Lisätiedot:
Ilmestyy 1 numero vuodessa. / Utkommer 1 nummer / år.
Muistio